Hizmet Koşulları

1. Hizmet Koşulları
Bu Hizmet Koşulları ("Koşullar"), abc.gen.tr ve hesap sahibi ("Üye" veya "hesap sahibi") arasında yapılan yasal bir anlaşmadır.
Üye herhangi bir abc.gen.tr uygulamasını ("Hizmet") kullanarak veya ona erişerek, bu "Koşullar"ı okuduğunu, anladığını ve koşullara bağlı kalmayı peşinen kabul eder.
İşbu sözleşmede, abc.gen.tr tek taraflı olarak, herhangi bir zamanda bu Koşulları revize etme, değiştirme veya düzeltme hakkını saklı tutar.
İşbu sözleşme ile Üye, zaman içerisinde abc.gen.tr tarafından yapılabilecek değişiklikleri peşinen kabul edeceğini, Sözleşmede yapılan herhangi bir değişikliği kabul etmediği takdirde Hizmeti kullanmayacağını peşinen kabul eder.
Üye, koşulları periyodik olarak incelemekle sorumludur. Üyen, bir değişiklik ya da güncelleme yapıldıktan sonra Hizmeti kullanmaya devam etmesi, revize edilmiş koşulları kabul ettiği anlamına gelir.
Üye Şayet koşulları kabul etmiyor ise tek çare Hizmeti kullanmaya devam etmemek ve Hizmeti kullanmak için oluşturduğunuz tüm hesapları iptal etmektir.
Üye, eğer koşulları ihlal ederse, abc.gen.tr, Üyeya ihlal ile ilgili bir uyarı yayınlayabilir ya da Üyenın Hizmeti kullanarak oluşturduğu herhangi bir hesabı veya tüm hesapları derhal feshetme veya askıya alma hakkını saklı tutar.
Üye, abc.gen.tr’in hesap(lar)ı sonlandırmadan veya askıya almadan önce (haber verebilir ya da vermez) kendisine haber vermesinin şart olmadığını peşinen kabul eder.
abc.gen.tr herhangi bir nedenden dolayı, haber vermeden herhangi bir Üyenın hizmetlere, erişimini reddetme hakkını saklı tutar. Bu nedenler arasında koşulları ihlal dahildir, fakat bununla sınırlı değildir.
Üye işbu sözleşme ile abc.gen.tr’in herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle, haberli ya da haberhesap sahibi, hizmeti durdurabileceğini veya Hizmet içeriğini değiştirebileceğini ve bu durumlardan sorumlu tutulamayacağını kabul eder.
Üyenın, Hizmet’ten faydalanmak veya Hizmet’i kullanmak için, 13 yaşında veya daha büyük olması gerektiğini; Eğer Üye 13-18 yaş arasında ise, yasal vasisinin koşulları gözden geçirmesi ve onaylaması gerektiğini bildiğini, Yasal vasinin ise şayet velayeti altındaki küçüğün işbu Hizmet’e erişmesini ve bu sözleşmenin tarafı olmasını kabul etmemesi halinde herhangi bir program veya yazılım ile Hizmet’e erişimi engellemesi gerektiğini peşinen kabul eder.
İşbu sözleşme ile bu tür durumlarda Hizmet’i sağlayan abc.gen.tr, Üyenın beyanının aksini bilmesinin imkansızlığı gerekçesiyle Üye’nın beyanını esas kabul eder ve hiçbir Hukuki ve Cezai sorumluluğu olmayacağını açıkça beyan eder, Üye da bu durumu peşinen kabul eder.

2. Fikri Mülkiyet ve Telif Hakkı
İşbu sözleşme ile Üye ve/veya diğer şahıslar; Hizmete ait tüm maddelerin ve içeriğin, hizmetin parçası olduğunu (Tasarım, metin, grafik, resim, video, bilgi, uygulamalar, yazılım, müzik, ses ve diğer dosyalar, ayrıca onların seçimi ve düzenlenmesi de dahil, fakat bununla sınırlı değil), ve Fikri Mülkiyet ve Telif haklarının abc.gen.tr’e ait olduğunu, kanun tarafından korunduğunu, tüm izinhesap sahibi kullanımların bu hakların ihlali sayılacağını ve bu durumun Hukuki ve cezai tüm sorumluluklarını kabul ettiğini gayrı kabili rücu peşinen kabul eder.
Üye ve/veya diğer şahıslar, Hizmete ait olan hiç bir şeyin tamamı ya da bir parçasının, abc.gen.tr tarafından yazılı izin verilmeden değiştirilemeyeceğini, kopyalanamayacağını, dağıtılamayacağını, düzenlenemeyeceğini, yeniden oluşturulamaya-cağını, yayımlanamayacağını, indirilemeyeceğini, görüntülenemeyeceğini, sağlanamaya-cağını, iletilemeyeceğini peşinen kabul eder.
Üye ve/veya diğer şahıslar, Üye İçeriği dışında kalan, diğer tüm telif hakkı alınan maddeleri, türetilmiş kullanımlar da dahil, kullanmak için abc.gen.tr’den yazılı izin alınmasının zorunlu olduğunu bildiğini peşinen kabul eder.
İşbu sözleşme ile maddelerden herhangi birinin yeniden oluşturulması veya yeniden yayımlanması kesinlikle yasaklanmıştır, Üyelar ve/veya diğer şahıslar, işbu kurallara uyulmaması halinde ciddi hukuki ve cezai yaptırımlarla karşılaşabileceklerini bildiklerini peşinen kabul ederler.
Üye, abc.gen.tr ve/veya onun lisans vericilerinin, abc.gen.tr tarafından sağlanan Hizmetler, ünvan, çıkar, telif hakları ve diğer fikri mülkiyet haklarını da kapsayan hakların sahibi olarak kalacağını peşinen kabul eder.
Üye, herhangi bir Hizmet kullanmanın ya da abc.gen.tr Hizmetine sağlanan maddeye erişmenin haklarını, veya herhangi bir türetilmiş işle ilgili bir şey elde etmeyeceğini açıkça kabul eder.
abc.gen.tr işbu Hizmet ile Üyeya kişisel, özel olmayan, devredilemez, geri alınabilir, tahdit edilmiş bir saha lisansı sağlar ve hizmetler bundan başka amaçlar için kullanılamaz. Üye Hizmet kullanım lisansının bu koşullarla sınırlı olduğunu peşinen kabul eder.

3. Üye İçeriği
Üye, abc.gen.tr tarafından sağlanan Hizmet’te teknoloji ve araç içeriklerinin yayımlamasını kendi rızası ile kabul eder.
Üye, herhangi bir şekilde, herhangi bir ülkede veya herhangi bir toplumsal ağda ya da herhangi bir ortamda, abc.gen.tr tarafından yazılı izin almadan bu içeriği ve/veya uygulamayı dağıtma, satma, aktarma veya yetkilendirme hakkına sahip olmadığını peşinen kabul eder.
İşbu sözleşme ile Üye, uygulama operatörü olarak bir acente gibi hesap sahibiin adınıza hareket etme hakkını abc.gen.tr’e vermiş olduğunu peşinen kabul eder.
Sisteme yüklenen herhangi bir veri, metin, grafik, fotoğraf tamamı ya da bir kısmının seçimi ve düzenlenmesi, (bundan sonra "Üye İçeriği" ) abc.gen.tr’e ait ticari, ticari olmayan ve/veya reklâm kullanımı alanında olan nesnelerdir.
Üye yüklediği metin, grafik ve fotoğraflar, ve Üye İçeriğinden Hukuki ve Cezai olarak şahsen sorumlu olacağını peşinen kabul eder.
Herhangi bir Üye tarafından yüklenen veya sağlanan dosyalar, Üyeların sorumluluğundadır, abc.gen.tr’in sorumluluğunda değildir.
abc.gen.tr, Üye İçeriği’ni düzenleyebilir ya da düzenlemez, ayrıca sağlanan herhangi bir Üye İçeriğinin doğruluğunu, kalitesini veya bütünlüğünü garantilemez.
Üye, Hizmeti kullanarak sakıncalı içeriklere maruz kalabileceğini ve bu durumun abc.gen.tr’den kaynaklanmadığını peşinen kabul eder.
Üye, hatalı Üye İçeriği ya da Üye İçeriğinden dolayı oluşan zarar veya hasardan dolayı abc.gen.tr’in sorumlu tutulamayacağını gayr-ı kabili rücu kabul eder.
İşbu sözleşme ile abc.gen.tr, Üye İçeriğini haberli ya da haberhesap sahibi kaldırma veya silme hakkına sahip olacaktır.

4. Sitenin Kullanımı
İşbu sözleşme ile abc.gen.tr, Üye’ya diğer Servis Üyelarıyla iletişim kurabilmesi için forum, topluluk ya da muhabbet köşeleri ("İletişim Kanalları") gibi iletişim kanalları sağlayabilir.
abc.gen.tr bunları takip etmek zorunda değildir fakat İletişim Kanalları’nda postalanan her türlü bilgiyi haberli ya da haberhesap sahibi görüntüleme ve silme hakkına sahiptir.
abc.gen.tr isterse Üye’nın İletişim Kanallarına girişini engelleyebilir veya iptal edebilir, bunu yaparken sebep bildirmek zorunda değildir. Üye, diğer Üyelar tarafından İletişim Kanallarında postalanan yazı, sohbet ve diğer içeriklerin abc.gen.tr tarafından kontrol edilmeyip onaylanmadığını ve herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul eder.
Bu İletişim biçimleri hiç bir şekilde abc.gen.tr tarafından onaylanmış olarak düşünülemez. abc.gen.tr hiç bir koşul altında İletişim Kanallarındaki hiç bir şeyin sorumluluğunu kabul etmez.
İnternet tarayıcısı açıldığında Üyenın karşısına abc.gen.tr ve hizmetleri otomatik olarak geliyorsa bu tamamen ilgili internet bağlantısına sahip elektronik cihazı kullanan Üyenın sorumluluğundadır.
Üye, söz konusu uygulama, yüklenen başka bir yazılımın yanında teklif olarak sunulmuş olabilir ve kurulması için tamamen Üye izni gerektiğinden dolayı çeşitli programları kurarken kurulum seçeneklerini dikkatle incelemesi gerektiğini ve kurulum ile alakalı tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını ve şayet kurulum yaptı ise işbu sözleşme muhteviyatının tümünü kabul ettiğini açıkça kabul eder.
Üye, şayet bu Hizmet’ten (uygulamadan) memnun değil ise uygulamanın kaldırılma yöntemleri için abc.gen.tr'de yer alan yönerge ve yazıları okuyacağını ve Hizmeti şahsen kaldıracağını aksi halde İşbu sözleşmenin tarafı olarak kalacağını ve bu durumdan abc.gen.tr’in hiçbir sorumluluğu olmadığını peşinen kabul eder.
Tüm İletişim Kanalları halka açıktır .
İşbu sözleşme ile Üye, İletişim Kanalları kullanımı ile ilgili hiç bir gizlilik talep edemeyeceğini peşinen kabul eder. Üye İletişim Kanallarında paylaşılan herhangi bir bilginin sorumluluğunun abc.gen.tr’e ait olmadığını peşinen kabul eder.
Üye, İşbu sözleşmenin ve Hizmet kullanımının kanuni olduğunu; sözleşmeye ve kurallara bağlı kalacağını kabul eder.
Üye, aşağıdaki durumlar için Hizmeti kullanmayacağını peşine kabul ve taahhüt eder.
a.Müstehcen, uygunsuz, kaba, pornografik, sakıncalı veya cinsel içerikli yazılar veya yüklemeler,
b.Hakaret, lekeleme, aşağılama, suçlama, tehdit, taciz, korkutma, herhangi birine kişisel taciz, mezhep ayrımcılığı, ırkçılık veya kişinin görünüşünden dolayı saldırgan tavır izleme,
c.Kişisel iletişim dışında; reklam, piramit düzenekler, politika yapma, toplu mail gönderme, "spam" atma veya ticari öneride bulunma gibi farklı amaçlarla mesaj yollama,
d.Başka birinin yerine geçme, abc.gen.tr çalışanı veya temsilcisi gibi hareket etme (eğer değilseniz) veya Üyeları abc.gen.tr ile ilgili yanlış yönlendirme,
e.Trojan, parazit, saatli bomba, cancelbots, bozuk dosya, data veya Servis ve Üye bilgisayarlarına zarar verebilecek her türlü virüs yollama,
f.Sözleşmeyi, fikri mülkiyet haklarını ihlal etme ya da telif haklarını, patent, ticari sır veya diğer partinin özel bilgilerini (gizlilik hakları ve kullanımı dahil) göndererek şirket haklarını ihlal etme,
g. abc.gen.tr servisi ya da abc.gen.tr’e bağlı ilan panoları aracılığıyla herhangi bir Üyenın gerçek bilgilerini deşifre etme,
h.Diğer üyelerden şifre veya kişisel bilgi çalma girişimi,
i.abc.gen.tr Uygulama Tekliflerine engel olmaya veya müdahele etmeye çalışma,
k.abc.gen.tr’e yanlış rapor yollayıp kanalları yanlış kullanma,
l. Lisans Kurallarına karşı gelen, otomatik, macro veya "hile program" yazılımları yapma, geliştirme veya bilgi verme,
m. Uygulama hataları ve buglarla ilgili bilgileri halka duyurma ve sömürerek avantaja çevirme,
n.Hackleme, crackleme, kanunsuz yazılım dağıtımı veya hilelerle Hizmetin aleyhine davranma ve kuralları bozma,
o.abc.gen.tr’e ters düşen bir hile veya aktiviteye başvurma,

5. Sorumluluk
Üye, Hizmetten yararlanırken aksi belirtilmedikçe, abc.gen.tr, iştirakleri, bağlı şirketleri ve lisans verenlerinin, aşağıdaki hususlara ilişkin kendisine karşı bir sorumluluğu olmadığı gibi mali kaybı, fırsat kaybını, iyi niyet, itibar, iş, hasılat, kar kayıplarını veya yapmayı beklediği birikim veya harcanmış masrafları ödeme sorumluluğu olmadığını kabul eder.
Üye, abc.gen.tr’in hizmet ve sisteme bağlı diğer iç link içeriklerinin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği hakkında hiçbir söz vermediğini ve aşağıda belirtilen durumlar için sorumluluk kabul etmediğini peşinen kabul eder:
a) Hatalı, bozuk veya eksik içerik,
b)Herhangi bir materyalin yüklenmesi sonucu bilgisayar sisteminizde, internet erişiminizde, yükleme veya görüntüleme cihazınızda meydana gelen herhangi bir zarar veya veri kaybı,
c) Yasal olmayan girişler ve güvenli sunucuların kullanımı ve/veya tüm kişisel bilgilerin ele geçirilmesi,
d)Hizmette kesinti veya Yazılım’ın kullanılabilir durumda olmaması,
e) Üçüncü parti tarafından geçen virüs trojan v.b ve/veya
f) E-posta ya da herhangi bir şekilde gönderilen içeriklerin yol açtığı beklenmedik tüm hata ve kayıplar.
Üye, Hizmeti kullanmasından ya da Hizmetten sağlanan, indirilen materyaller aracılığıyla gelişen herhangi bir doğrudan, doğrudan olmayan, tesadüfi, kazara gelişen kar ve veri kayıplarında, abc.gen.tr tarafından bu tür kayıpların olabileceği bildirilse de bildirilmese de abc.gen.tr, iştirakleri, bağlı şirketleri ve çalışanları bundan sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul eder.
Üye, yukarıda madde içeriklerinde mevcut tüm sınırlandırmaların yargıya başvurulması durumunda leh ve aleyhine kullanılabileceğini peşinen kabul eder.
Üye, abc.gen.tr’in Üye Gönderimleri, hakaret, aşağılama ve yasa dışı davranışlarda bulunma gibi durumlarda üçüncü şahıslar için tehlike arz eden hiçbir şeyden sorumlu tutulamayacağını ve sorumluluğun kendisine ve/veya diğer Üyelara ait olduğunu peşinen kabul eder.
Üye;
a)Hizmeti kullanmasından,
b) Hizmet Koşullarını ihlalden,
c) Üçüncü kişilerin haklarını ihlalden (telif hakları, kişisel haklar ve mülk hakları dahil),
d) Üye Gönderimlerinden üçüncü kişilere verilen zarardan ya da
e) Sistemde paylaştığı herhangi bir içerikten doğan zararlardan şahsen sorumlu olduğunu ve yukarıda sayılan durumlar sonucunda şayet abc.gen.tr, iştirakleri, bağlı şirketleri ve çalışanları bir bedel ödemek zaruretinde kalırsa bu bedelin kendisine yükleneceğini gayrı kabili rücu olarak peşinen kabul eder.

6. Üçüncü Şahıs Siteleri ve Servisleri
Üye, abc.gen.tr üzerinden aranan kelimelerle ilgili ulaşılan sonuçlardan şahsen sorumlu olduğunu peşinen kabul eder.
Üye ayrıca bunlara tıklanarak erişilecek olan 3.kişi web sitelerinde yer alan içeriklerde ve kendisinin veya hizmeti sunanların gerçekleştireceği işlemlerde yasal ilişkinin bil fiil kendisi ile 3.parti servis sunucusu arasında olduğunu, abc.gen.tr ve abc.gen.tr’in bu konulardan herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul eder.

7. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
Taraflar; İşbu Sözleşmenin, Site Kullanım Koşulları'nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Site Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin, yönetiminde bulunduğu bölgedeki kanunlarla farklılık göstermesi göz önünde bulundurmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacağını. İşbu Sözleşmeden ve Site Kullanım Koşulları'ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu gayrı kabili rücu kabul ve taahhüt eder.
İşbu sözleşme, 7 (Yedi) ana madde ve içeriklerinden oluşmakta olup, abc.gen.tr tarafından Hizmeti sunmaya, Üye (yani hesap sahibi) tarafından ise Hizmeti kullanmaya başladığı andan itibaren gayrı kabili rücu kabul edilmiş sayılır.

abc.gen.tr yönetimi

iletişim: soruistemi (at) gmail (dot) com